KVALITEET JA JÄTKUSUUTLIKKUS

Nii tarnija kui tootjana suhtume väga tõsiselt kvaliteedi ja keskonnaga seotud teemadesse. Tegeleme pidevalt oma tööprotsesside ning tootmismeetodite täiustamisega. Teame, et iga tänane väike samm jätkusuutlikuse suunas on oluline isegi, kui suurem tulemus on tuntav alles tulevikus.
Oleme Oleme edukalt läbinud atesteeritud sotsiaalse vastutuse standard ISO 26000:2021 järgi. Töötame jätkuvalt ÜRO säästva arengu ülemaailmsete eesmärkidega keskendudes neist seitsmele:
 
3 Tervis ja heaolu
5 Sooline võrdõiguslikkus
7 Säästev energia kõigile
8 Inimväärne töökeskkond ja majanduskasv
10 Ebavõrdsuse vähendamine
12 Säästev tarbimine ja tootmine
13 Võitlus kliimamuutustega
Kokku oleme ÜRO säästliku arengu eesmärkidest valinud kaksteist valdkonda, kus meie hinnangul on võimalus pikaajaliselt midagi muuta:

> Kaotada kõikjal vaesus;
> Kaotada näljahäda;
> Tervis ja heaolu;
> Kvaliteetne haridus;
> Sooline võrdõiguslikkus;
> Puhas vesi ja sanitaaria;
> Tööhõive ja majanduskasv;
> Ebavõrdsuse vähendamine;
> Säästev tootmine ja tarbimine;
> Kliimamuutuste vastased meetmed;
> Ookeanid ja mereressursid;
> Maa ökosüsteemid.

Kui soovite rohkem infot meie kvaliteedi ja jätkusuutlikusega seotud teemadest, palun saatke e-kiri aadressile sustainability@nevotex.se

 

Siit saate lugeda meie jätkusuutlikkuse aruannet: