MEIL ON HEA MEEL JAGADA TEIEGA UUDIST, ET OLEME SAANUD ATESTEERINGU STANDARDI ISO 26000:2021 ALUSEL.

Veidi üle kahe aasta tagasi võeti vastu otsus keskenduda meie organisatsioonis jätkusuutlikkuse teemadele. Eesmärgiks seati Nevotex Grupi atesteerimine ISO26000 vastustundliku ettevõtluse standardi järgi. Selle töö aluseks valiti ÜRO 2030 säästva arengu ülemaailmsed eesmärgid, milledest me esialgu otsustasime keskenduda 17 eesmärgist neljale.

Töö nende teemadega on nüüdseks end ära tasunud. Atesteerimise viis läbi sõltumatu vaatleja ja see toimus kahes etapis. Viimane neist viidi läbi 2022. aasta mais.

Me ei ole seda kõike teinud atesteeringu saamise nimel. ÜRO globaalsed eesmärgid on osa meie igapäeva tööst ning soovime nende täitmisesse jätkuvalt panustada nii palju kui võimalik.

Nevotex keskendub oma igapäevastes tegevustes eelkõige eesmärkidele 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13. Pöörates erilist tähelepanu oma tarneahela läbipaistvusele ja jätkusuutlike toodete osakaalu suurendamisele meie sortimendis.

Peagi avaldame ka oma 2021 aatsa jätkusuutlikkuse aruande, kus on rohkem infot meie tegevuste kohta sel teemal.