en-USsv-SEnb-NOda-DKet-EElt-LTfi-FI


Nevotex Eesti kaitseb teie privaatsust ja arendab tehnoloogiat, mis annab teile kvaliteetse ja turvalise interneti kogemuse. See privaatsusdeklaratsioon kehtib Nevotex Eesti veebisaidi ning Nevotex Eestile esitatud tellimuste kohta ning reguleerib andmete kogumist ja kasutamist. Nevotex Eesti veebisaiti külastades või Nevotex Eestile tellimust esitades nõustute deklaratsioonis kirjeldatud andmekasutusega.

Teie isikuandmete kogumine

Nevotex Eesti kogub isikuandmeid, nagu näiteks teie e-posti aadress, nimi, töökoht (juriidilkise isiku esindaja puhul), kodune või töökoha aadress või telefoninumber. Nevotex Eesti kogub ka anonüümset demograafilist teavet, mis ei ole teie jaoks unikaalne, nagu näiteks teie postiindeks, vanus, sugu, eelistused, huvid ja meelistegevused.

 

Samuti kogub Nevotex Eesti automaatselt teavet teie arvuti riist- ja tarkvara kohta. Selle teabe hulka võib kuuluda: teie IP-aadress, brauseri tüüp, domeeninimed, pöördusajad, viitavad veebisaidi aadressid. Nevotex Eesti kasutab seda teavet teenuse osutamiseks, teenuse kvaliteedi tagamiseks ja üldise statistika esitamiseks Nevotex Eesti veebisaidi kasutamise kohta.

Palun pidage meeles, et kui te avaldate isikuandmeid või delikaatseid isikuandmeid otse Nevotex Eesti avalike suhtluskanalite kaudu, võivad teised inimesed seda teavet koguda ja kasutada. Märkus: Nevotex Eesti ei loe teie internetis toimuvat privaatsuhtlust.

Nevotex Eesti palub teil kontrollida Nevotex Eestilt-lt lingitud veebisaitide privaatsusdeklaratsioone, et saaksite aru, kuidas need veebisaidid koguvad, kasutavad ja jagavad teid puudutavat teavet. Nevotex Eesti ei vastuta privaatsusdeklaratsioonide ega muude veebisaitide sisu eest väljaspool Nevotex Eesti-t ja Nevotex Eesti veebisaitide kogumit.

Teie isikuandmete kasutamine

Nevotex Eesti kogub ja kasutab teie isikuandmeid Nevotex Eesti veebisaidi toimimiseks ja teie nõutud teenuste osutamiseks. Samuti kasutab Nevotex Eesti teie isikuandmeid selleks, et teavitada teid Nevotex Eestis-s ja selle filiaalides saadaolevatest teistest toodetest ja teenustest. Nevotex Eesti võib ka teiega ühendust võtta uuringute kaudu, et teada saada teie arvamust praeguste teenuste või pakutavate võimalike uute teenuste kohta.

 

Nevotex Eesti ei müü, rendi ega liisi oma klientide nimekirju kolmandatele isikutele. Nevotex Eesti võib aeg-ajalt teiega väliste äripartnerite nimel ühendust võtta seoses konkreetse teid huvitava pakkumisega. Nendel juhtudel ei edastata teie unikaalset isikut tuvastavat teavet (e-post, nimi, aadress, telefoninumber) kolmandale osapoolele. Lisaks võib Nevotex Eesti jagada andmeid usaldusväärsete partneritega, et aidata meil teha statistilist analüüsi, saata teile e-posti või tavaposti, pakkuda kliendituge või korraldada tarneid. Kõikidel sellistel kolmandatel osapooltel on keelatud teie isikuandmeid kasutada, välja arvatud juhul, kui nad osutavad teenust Nevotex Eestile-le ja nad peavad sealjuures säilitama teie isikuandmete konfidentsiaalsuse.

Nevotex Eestile ei kasuta ega avalda ilma teie selgesõnalise nõusolekuta delikaatseid isikuandmeid nagu teie rassiline, religioosne või poliitiline kuuluvus.

Nevotex Eesti jälgib Nevotex Eesti veebisaitide ja lehtede külastatavust, et kindlaks teha, millised Nevotex Eesti teenused on kõige populaarsemad. Neid andmeid kasutatakse Nevotex Eesti kohandatud sisu ja reklaami pakkumiseks klientidele, kelle käitumine näitab konkreetset huvi teatud valdkonna vastu.

Nevotex Eesti veebisaidid avalikustavad teie isikuandmed ette teatamata ainult siis, kui see on seadusega nõutud või ollakse heauskselt veendunud, et selline teguviis on vajalik selleks, et: (a) järgida seaduse sätteid või Nevotex Eesti või veebisaidi õigustoiminguid; (b) kaitsta Nevotex Eesti õiguseid ja vara; ning (c) tegutseda kriitilistes tingimustes, et kaitsta Nevotex Eesti kasutajate isiklikku turvalisust või avalikkust.

Küpsiste kasutamine

Nevotex Eesti veebisait kasutab nn küpsiseid, mis aitavad teie internetikogemuse isikupärastada. Küpsis on tekstifail, mille veebilehe server teie kõvakettale paigutab. Küpsiseid ei saa kasutada programmide käivitamiseks või teie arvutisse viiruse paigaldamiseks. Küpsised on ainult teile määratud ja neid saab lugeda vaid veebiserver domeenis, mis on teile selle küpsise saatnud.

Küpsiste peamine eesmärk on pakkuda teile mugavat ajasäästmist. Küpsise eesmärk on veebiserverile teada anda, et olete teatud lehele tagasi pöördunud. Näiteks, kui te isikupärastate Nevotex Eesti lehti või registreerite Nevotex Eesti veebisaidiga või teenustega, aitab küpsis Nevotex Eestil-l järgnevate külastuste käigus teie konkreetseid andmeid meeles pidada. See lihtsustab teie isikuandmete registreerimise protsessi, nagu näiteks arveaadressid, kättetoimetamisaadressid jne. Kui pöördute tagasi samale Nevotex Eesti veebisaidile, on võimalik varem esitatud info üles leida ning saate kohandatud Nevotex Eesti funktsioone hõlpsalt kasutada.

 

Teil on võimalik küpsistega nõustuda või neist keelduda. Enamik veebibrausereid nõustub küpsistega automaatselt, kuid tavaliselt saab soovi korral brauseri seadistusi muuta küpsiseid mitte vastu võtma. Kui otsustate küpsistest keelduda, ei pruugi te täielikult osa saada Nevotex Eesti teenuste või veebisaitide interaktiivsetest funktsioonidest.

 

Teie isikuandmete turvalisus

Nevotex Eesti kaitseb teie isikuandmeid volitamatu juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Nevotex Eesti tagab, et teie isikuandmete edastamine arvutiserverites toimub kontrollitud ja turvalises keskkonnas, mis on kaitstud volitamatu juurdepääsu, kasutamise või avalikustamise eest. Kui isikuandmed (näiteks krediitkaardi number) edastatakse teistele veebisaitidele, on see krüpteerimise abil kaitstud, näiteks turvasoklite kihi (SSL) turbeprotokolli kasutades.

 

Muudatused selles deklaratsioonis

Nevotex Eesti uuendab korrapäraselt seda privaatsusdeklaratsiooni, et kajastada ettevõtte ja klientide tagasisidet. Nevotex Eesti palub käesolev deklaratsioon aeg-ajalt üle vaadata, et teaksite, kuidas Nevotex Eesti teie teavet kaitseb.

 

Kontaktinfo

Nevotex eesti palub teil julgesti seda privaatsusdeklaratsiooni kommenteerida. Kui arvate, et Nevotex Eesti ei ole seda deklaratsiooni järginud, siis võtke palun ühendust Nevotex Eesti-ga info@nevotex.ee Teeme majanduslikult mõistlikke jõupingutusi, et probleemi kiiresti tuvastada ja kõrvaldada.